Tư Vấn Giúp Học Tốt

KHÓA VẬT LÍ 8 - HỌC KÌ 2 CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO (2018 - 2019) - THẦY TRẦN HUỲNH


0.0 (0 Đánh giá)

Lượt xem: 57

Giáo viên: Trần Văn Huỳnh

Nội dung đang được cập nhật...

Nội dung đang được cập nhật...

Trần Văn Huỳnh

Link

tranhuynhsp@gmail.com

Vật lý

Thầy Trần Văn Huỳnh là cựu sinh viên của Khoa Vật Lý của trường Đại học Sư phạm Hà Nội.  Thầy đã tốt nghiệp Thạc sĩ tại Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam. Hiện nay thầy là Tổ trưởng tổ L&y...

Chi tiết


Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học

Chương 1 : Cơ học

Đã phát hành

— 1. Công cơ học

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 2. Luyện tập công cơ học

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 3. Định luật về công

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 4. Luyện tập định luật về công

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 5. Công suất

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 6. Luyện tập công suất

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 7. Cơ năng

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 8. Sự chuyển hoá và bảo toàn cơ năng

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 9. Luyện tập sự chuyển hoá và bảo toàn cơ năng

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 10. Ôn tập chương cơ học (tiết 1)

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 11. Ôn tập chương cơ học (tiết 2)

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

Chương 2: Nhiệt học

Đã phát hành

— 1. Các chất được cấu tạo như thế nào?

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 2. Nguyên tử chuyển động hay đứng yên

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 3. Nhiệt năng

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 4. Dẫn điện

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 5. Đối lưu - Bức xạ nhiệt

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 6. Công thức tình nhiệt lượng

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 7. Bài tập công thức tính nhiệt lượng

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 8. Phương trình cân bằng nhiệt

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 9. Bài tập phương trình cân bằng nhiệt

Số bài: 1 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 10. Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 11. Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 12. Động cơ nhiệt

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành

— 13. Ôn tập học kì II

Số bài: 2 bài
Giá: Liên hệ
Đã phát hành