Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 12: Ôn tập chương (tiết 2)

Khóa học: KHÓA TOÁN LỚP 6 - CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO (2018 - 2019) - CÔ TẠ THỊ HUYỀN TRANG

Số bài: 14 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2019

Giáo viên: Tạ Thị Huyền Trang
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Bài 6 sgk và bài 1 2 3
2. Bài 4 5