Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

2. Review 3 (Unit 7-8-9) (part 2)

Khóa học: KHÓA TIẾNG ANH LỚP 6 SGK CHƯƠNG TRÌNH MỚI (2018 - 2019)

Số bài: 163 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2019

Giáo viên: Hoàng Hồng Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Bài 7 8 và phần đọc