Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 3 - VĂN BẢN: VĂN BẢN NHẬT DỤNG

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 8 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ (2018 - 2019) - CÔ LÊ HẠNH

Số bài: 253 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2019

Giáo viên: Lê Hạnh ,
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Thông tin về Ngày trái đất năm 2000
Đã phát hành
1. Đọc tìm hiểu chung
2. Đọc hiểu văn bản
Bài tập tự luyện - Thông tin ngày trái đất năm 2000
Đáp án bài tập tự luyện - Thông tin về Ngày trái đất năm 2000
— Bài 2: Ôn dịch, thuốc lá
Đã phát hành
1. Ôn dịch thuốc lá
Bài tập tự luyện - Ôn dịch, thuốc lá
Đáp án bài tập tự luyện - Ôn dịch, thuốc lá
— Bài 3: Bài toán dân số
Đã phát hành
1. Bài toán dân số
Bài tập tự luyện - Bài toán dân số
Đáp án bài tập tự luyện - Bài toán dân số