Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 4: Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 8 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ (2018 - 2019) - CÔ LÊ HẠNH

Số bài: 253 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2019

Giáo viên: Lê Hạnh ,
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Lý thuyết
2. Sửa đoạn văn thuyết minh
Bài tập tự luyện - Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh
Đáp án bài tập tự luyện - Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh