Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 2: Đức tính giản dị của Bác Hồ

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 7 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ (2018 - 2019) - CÔ LÊ HẠNH

Số bài: 288 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2019

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
Giới thiệu chung
Đọc hiểu văn bản
Bài tập tự luyện: Đứa tính giản dị của Bác Hồ
Đáp án bài tập tự luyện: Đứa tính giản dị của Bác Hồ